Filter trainingen

Arbeidscontracten en dienstverbanden I

Goede medewerkers zijn goud waard.

Management

€ 65,- *

Direct starten

Een bedrijf heeft mensen nodig om het werk te doen. Zij krijgen in ruil daarvoor een salaris. Is dat alles? En neem je vast personeel aan of huur je liever in?  

Arbeidscontracten en dienstverbanden II

Goede medewerkers vasthouden, hoe doe je dat?

Management

€ 65,- *

Direct starten

Goede mensen binnenhalen is één. De medewerkers vasthouden is net zo belangrijk. Wat kan je met personeelsbeleid doen om een win-win situatie te creëren?

Basiskennis voorraad

‘Voorraden’ en ‘beheer’ zijn begrippen die iets zeggen over de goederenstroom binnen het bedrijf.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

In deze training is veel aandacht voor de verschillende soorten van voorraad. Een productiebedrijf heeft een andere voorraad met de daarbij behorende wensen en eisen dan bijvoorbeeld een onderhoudsbedrijf of een logistiek dienstverlener...

Bederfelijke goederen

Bederfelijke goederen zijn niet zomaar goederen waar je op een normale manier mee mag omgaan.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Naast reguliere goederen heb je ook producten die snel aan bederf onderhevig zijn. Deze vereisen een speciale behandeling. Daarom is er in deze training veel aandacht voor wat bederfelijke goederen eigenlijk zijn, welke eisen en regels er...

Bedrijfsadministratie

De cijfers van het bedrijf

Management

€ 65,- *

Direct starten

Om sturing te geven aan de bedrijfsvoering heb je financiële kennis nodig. De balans kunnen lezen is dus een must.  

Bedrijfseconomie

Wat is de waarde van een onderneming?

Management

€ 65,- *

Direct starten

Niet alleen de waarde van een onderneming is van belang, maar zeker ook welke kosten er allemaal zijn. Wat zijn de passiva en activa? Waar moet je op letten bij het nemen van beslissingen over investeringen en financiering? Deze training...

Bedrijfsvoering

Continuïteit van de onderneming is erg belangrijk

Transport

€ 65,- *

Direct starten

Het kopen van bijvoorbeeld een vrachtauto heeft nogal wat consequenties als voor het verkeerde materiaal wordt gekozen. Aspecten als welk type, welke motor, hoeveel assen, welk laadvermogen en dergelijke zijn van eminent belang om een...

Beroepsgerichte communicatie I

Taal gebruik je overal, thuis, met vrienden, op school of de sportvereniging en op je werk

Office

€ 65,- *

Direct starten

Het gebruik van taal is telkens anders en verandert ook vaak. In je beroep communiceer je met andere mensen uit dat beroep en vanuit andere rollen. Wat dat voor jou betekent leer je vooral in deze trainingsmodule.

Beroepsgerichte communicatie II

Nu gaan wij echt schrijven, luisteren en spreken in de logistiek

Office

€ 65,- *

Direct starten

Als vervolg op Beroepsgerichte Communicatie I is deze module veel meer gericht op het schrijven, spreken en het voeren van gesprekken in de logistiek; allemaal zaken die nodig zijn voor het goed functioneren in jouw werk

Besluitvaardigheid - Basis

Besluitvaardigheid Basis Initiatief tonen op de werkvloer.

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Als het erop aankomt, hoe neem je dan het beste besluit? Durf je het afwijkend te laten zijn? En kun je het onderbouwen? Je neemt de hele dag door besluiten; grote en kleine. Het klinkt daarom ook zo eenvoudig – en tegelijkertijd is...

Besluitvaardigheid Verdieping

Besluitvaardigheid Gevorderd Een bewust besluit is een beter besluit en staat in dienst van meerdere vaardigheden.

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

In deze module zoomen we verder in op ‘besluitvaardigheid’, een competentie die jou op vele vlakken in je werk van dienst is. Natuurlijk is niet elk besluit altijd even ‘gewichtig’, maar er zijn erbij die grote...

Documenten in het magazijn

Waarom moet ik de juiste documenten voegen bij de te transporteren goederen?

Transport

€ 65,- *

Direct starten

Bij het vervoeren of verplaatsen van goederen moeten de juiste documenten worden gevoegd om ervoor te zorgen dat het hele proces van die verplaatsing in goede banen wordt geleid. Zonder een goede documentenbegeleiding loopt het hele...

Douane en vergunningen

Specifieke regels bij Internationaal ondernemen

Transport

€ 65,- *

Direct starten

Internationaal zakendoen vraagt om een goede voorbereiding. Hoe zit het met de regels binnen de EU en daarbuiten? Vergunningen, douanezaken en regels uit Verdragen komen op je pad.  

Gesprekken voeren

‘Praten’ is niet hetzelfde als ‘een gesprek voeren’

Management

€ 65,- *

Direct starten

Gesprekken in je werk hebben een ander karakter dan gesprekken met familie en/of vrienden. Je hebt een bepaald doel voor ogen dat je wenst te bereiken in de context van je werk. Van belang is niet alleen wát je zegt, maar vooral...

Gevaarlijke goederen

Gevaarlijke goederen zijn door hun eigenschappen al in kleine hoeveelheden gevaarlijk, schadelijk of hinderlijk voor mens, dier en/of milieu.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Doordat de eigenschappen van gevaarlijke goederen schadelijk, gevaarlijk of hinderlijk kunnen zijn voor mensen, dieren of het milieu, is de omgang daarmee aan veel eisen en voorschriften gebonden. Goederen die explosief zijn of brandbaar,...

Incoterms

Wat zijn International Commercial Terms, oftewel Incoterms? En wat betekenen zij in het internationale goederenvervoer?

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Bij het internationale transport van goederen zijn meerdere partijen betrokken. Welke partijen zijn dat en wat doen zij? Wat is het verschil tussen een verlader, een transporteur, een expediteur en dergelijke? Ook wordt ingegaan op de 11...

Inkoopmethodieken

Wie maakt het boodschappenlijstje van het bedrijf?

Office

€ 65,- *

Direct starten

Wie koopt wat en bij welke leverancier? Ook in het bedrijfsleven moet er veel worden aangeschaft buiten de reguliere grondstoffen. Maar wie doet dat eigenlijk en wie beslist wat er moet worden gekocht tegen welke prijs en hoe doe je dat...

Inkoopproces

Inkoop speelt een belangrijke rol in het bedrijf en in de supply chain bij meerdere bedrijven.

Office

€ 65,- *

Direct starten

Naarmate de omvang van een bedrijf toeneemt, worden inkooptaken meer verdeeld en anders uitgevoerd. Uiteindelijk vindt inkoop plaats op professioneel niveau en draagt de inkoper steeds meer bij aan een goede concurrentiepositie van het...

Inleiding logistiek

Van zand tot klant

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Wat is logistiek? Fabrieken maken producten die verkocht gaan worden. Voordat deze producten bij een klant zijn, zijn er heel wat tussenstappen. Denk bijvoorbeeld aan een fabriek in China die telefoons maakt. Voordat een telefoon hier in...

Innovatief gedrag - Basis

Een bewust besluit is een beter besluit en staat in dienst van meerdere vaardighedenInnovatief gedrag Basis Meedoen en denken in een veranderende wereld.

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Door allerlei soorten ontwikkelingen (zoals automatisering, maar ook milieueisen, duurzaamheid, thuiswerken etc.) verandert de wereld om ons heen continu. Innovatief denken is daardoor inmiddels één van de belangrijkste...

Innovatief gedrag - Verdieping

Verbeteren van rendement en marktpositie voor jou en (daarmee) jouw bedrijf

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Moderne ontwikkelingen vragen om een flexibele bedrijfsfilosofie én om innovatieve medewerkers. Jij dus! Want als een bedrijf wil blijven voortbestaan, moet het goed op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en daarbij...

Interne transportmiddelen

Gebruik je wel de juiste transportmiddelen voor de juiste producten?

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

De heftruck gebruiken om boven in het DC even een nieuwe lamp in te draaien. gemakkelijk maar o zo gevaarlijk. Het gebruik van transportmiddelen, aangedreven of niet, is er alleen om de daarvoor bestemde producten mee te verplaatsen. Maar...

Juridisch - Basiskennis

Iedereen is een persoon met rechten en plichten.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Personen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun daden en activiteiten. Zij kunnen daarop worden aangesproken. In het economische verkeer heb je ook diverse rechtshandelingen. Als je deze uit naam van een organisatie doet, zijnde een...

Kengetallen

Continuïteit van de onderneming is erg belangrijk

Office

€ 65,- *

Direct starten

Het bedrijf moet voldoende inkomen genereren om lonen te betalen, investeringen te doen en allerlei andere betalingen en kosten te voldoen. Hiervoor is het gebruik van kengetallen van belang, want deze geven inzicht in de actuele situatie...

Klantgerichtheid Basis

Een tevreden klant levert veel voordelen op.

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Waarom zijn tevreden klanten zo belangrijk? Wat kun je doen om ze tevreden te maken? En hoe stel je je op bij boze klanten? Klantgerichtheid heeft ook met jezelf te maken. Hoe zorg je voor jezelf, hoe verleen je service en hoe stel je...

Klantgerichtheid Verdieping

Een tevreden klant levert veel voordelen op.

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Over vormen van klantgerichtheid, het investeren in klantrelaties, het verlenen van service en de verbetering daarvan. Maar dit ook weten te begrenzen. Wat vraagt dat van jou? En hoe draag jij het weer uit?  

Kwaliteit en Duurzaamheid

Kwaliteit en duurzaamheid zijn steeds belangrijkere onderwerpen in onze maatschappij en dus ook in onze bedrijven.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Ook de overheid vindt dat kwaliteit en duurzaamheid steeds belangrijker worden en heeft daarom wetten en regels gemaakt: de KAM-regels. ‘KAM’ staat voor ‘Kwaliteit, Arbo en Milieu’. Maar regels alleen zijn niet...

Kwaliteitsbewaking I

‘Levering binnen 24 uur of nog sneller’ is de slogan. Maar wat doe je als je na 3 dagen nog niets hebt ontvangen?

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Afnemers en klanten van grote logistieke bedrijven denken net als jij. Zij willen erop kunnen vertrouwen dat de beloofde producten conform de afspraak worden geleverd. Om dan ook nog de concurrentie voor te blijven, is het van belang de...

Kwaliteitsbewaking II

Het is van levensbelang voor bedrijven om continu aandacht te hebben voor kwaliteit en kwaliteitsbewaking.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Deze training is een echte aanvulling op de training ‘Kwaliteitsbewaking I’. Een aantal grote bedrijven heeft kwaliteitssystemen ontwikkeld die weer door veel andere bedrijven worden overgenomen. In deze training maak je...

Kwaliteitsconcepten I

Het belang van kwaliteit

Office

€ 65,- *

Direct starten

Kwaliteit is leveren wat aan de klant beloofd is. Maar wat beloof je dan? En wat als je te veel beloofd?  

Kwaliteitsconcepten II

Hoe verbeter je de kwaliteit?

Office

€ 65,- *

Direct starten

Kwaliteitsmanagement is het ervoor zorgen dat je steeds kwaliteit kan blijven leveren. Iedere dag weer. Er zijn methoden die je daarbij kunnen helpen.

Lading zekeren

Lading zekeren, een “kans” een “must” of “onnodig”?

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Altijd haast, een te strakke planning: chauffeurs weten echt wel dat zij voorzichtig moeten rijden, de lading is heel zwaar en gaat niet zomaar schuiven. Allemaal redenen om niet te hoeven zekeren. Maar de gevolgen kunnen ernstig en...

Leidinggeven

Leidinggeven vraagt vaardigheden die niet iedereen van zichzelf heeft.

Management

€ 65,- *

Direct starten

Gelukkig zijn leidinggevende vaardigheden leerbaar. Want hoe motiveer je een medewerker om zijn of haar werk anders of beter in te richten? Hoe stimuleer je hem of haar bijvoorbeeld een opleiding te volgen of vaardigheden aan te leren?...

Marketingmix

Welke marketingstrategie kies jij?

Office

€ 65,- *

Direct starten

Welk probleem los jij voor de klant op? En hoe maak je dat bekend? En hoe zorg je ervoor dat de klant voor jou kiest? Allemaal marketingvragen waar je wat mee moet als je succesvol wilt zijn en blijven met je organisatie.

Marktonderzoek en sales

Hoe haal ik relevante informatie uit de markt ten behoeve van mijn bedrijf?

Office

€ 65,- *

Direct starten

Een bedrijf is altijd gebaat bij (nieuwe) informatie. Marktonderzoek is dan ook hét middel om aan deze behoefte aan informatie te voldoen. Maar wat is marktonderzoek en welke stappen moet je nemen om goed marktonderzoek uit te...

Marktontwikkelingen

Welke groeimogelijkheden zijn er voor jou?

Office

€ 65,- *

Direct starten

Stilstand is achteruitgang wordt weleens gezegd. Bedrijven willen groeien, maar hoe zie je de kansen en hoe pak je die?

Ondernemen

Wat komt er allemaal bij kijken?

Transport

€ 65,- *

Direct starten

Ondernemen in de logistieke sector vraagt om flexibiliteit. De logistieke keten verandert voortdurend en hoe pas je het bedrijf daar steeds op aan?

Ondernemend gedrag Basis

Voor meer controle én meer resultaat!

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Ondernemend gedrag wordt steeds belangrijker in steeds meer banen; ook in Transport en Logistiek! Met werknemers die een ondernemende houding hebben, kan een bedrijf makkelijker meegaan met de tijd. Daarbij is het ook heel erg belangrijk...

Ondernemend gedrag Verdieping

Denken als een ondernemer.

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Ga zelf aan het roer van jouw carrière staan! Jouw werk is jouw winkel en je hebt er baat bij dat die zo goed mogelijk draait. Leer te denken als een ondernemer: voor je eigen werkpad en om direct bij te dragen aan het innovatief...

Onderzoeksvaardigheden

Wat levert onderzoek doen op?

Management

€ 65,- *

Direct starten

Onderzoek is nodig om goede beslissingen te kunnen nemen. Niet alle bronnen van informatie zijn betrouwbaar. Hoe selecteer je de juiste bronnen? En hoe baken je het onderzoek af, zodat je niet gaat afdwalen?  

Opleiding Operationeel Leidinggevende Logistiek - niveau 3

Voor iedereen die het logistieke proces organiseert en met een team succes wil halen.

Combi pakketten

€ 2.623,50 *

Direct starten

Veel bedrijven hebben met logistiek te maken. Het midden- en kleinbedrijf, productiebedrijven, groothandels en logistieke dienstverleners. Maar ook in andere sectoren speelt logistiek een belangrijke rol. Ben jij in de logistiek actief,...

Opleiding Operationeel Manager Logistiek - niveau 4

Voor iedereen die het logistieke proces organiseert en met zijn of haar team succes wil halen.

Combi pakketten

€ 3.370,50 *

Direct starten

Logistiek speelt een steeds grotere rol in de snel veranderende wereld. De dynamiek die hierbij speelt, kom jij dagelijks op de werkvloer tegen. Wil jij voorbereid zijn en beter om leren gaan met de logistieke uitdagingen van vandaag en...

Opleiding Operationeel Medewerker Logistiek - niveau 2

Voor iedereen die in de logistiek op de werkvloer het beste uit zichzelf wil halen.

Combi pakketten

€ 2.191,50 *

Direct starten

Logistiek is overal, in een distributiecentrum, in een magazijn, in de e-commerce, een groothandel, een winkelketen, productiebedrijven, verhuisbedrijven en noem maar op. Wil jij op de werkvloer in de logistiek aan de slag, dan leer je in...

Opslagmiddelen

Ga je als orderverzamelaar naar de goederen toe of laat je de goederen naar jou toe komen? Welke keuze is de beste in jouw geval?

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Opslagmiddelen zijn er in vele soorten, maten en functies. Deze zijn grofweg te onderscheiden in 2 soorten, namelijk: statische opslagmiddelen en dynamische. Je maakt kennis met de verschillende soorten opslagmiddelen die worden gebruikt...

Orderverzamelen: Systemen

Welke orderverzamelsystemen worden in jouw bedrijf gebruikt en waarom?

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Kennis hebben van de verschillende orderverzamelsystemen geeft duidelijkheid over hoe en waarom er zo met de verschillende soorten aan producten moet worden omgegaan. En uiteraard ook hoe niet. De beste manier van orderverzamelen is...

Orderverzamelen: Verpakkingen

Als je orders kunt verzamelen, moeten deze ook nog op de juiste manier worden verpakt.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

In deze training is er veel aandacht voor het begrip ‘verpakken’, de daarbij behorende kwaliteit en het verschil tussen producten en diensten. Welke soorten verpakkingen en etiketten zijn er? En bij welke soorten producten...

Organisatie I

Hoe zit een bedrijf in elkaar?

Management

€ 65,- *

Direct starten

Welke organisatiestructuren zijn er en waarom zijn bedrijven zo georganiseerd? Een goede structuur sluit aan bij een goede taakverdeling en het op de juiste plek neerleggen van verantwoordelijkheid.  

Organisatie II

De ontwikkelingsfasen van een bedrijf.

Management

€ 65,- *

Direct starten

Hoe het bedrijf in elkaar zit kan steeds veranderen. Het bedrijf wil zich aanpassen aan de omgeving. Pionieren en nieuwe dingen uitvinden vraagt om een andere structuur dan groei op de bestaande weg.  

Pakket 1 Operationeel Leidinggevende Logistiek - niveau 3

Hoe krijg jij het logistieke werk slim georganiseerd?

Combi pakketten

€ 815,- *

Direct starten

Werk je in een logistieke omgeving en komen er steeds meer taken op jouw schouders? En wil je weten hoe je het werk slim kan organiseren en optimaal gebruik kan maken van het team? Met dit trainingspakket zijn er straks voor jou geen...

Pakket 1 Operationeel Manager Logistiek - niveau 4

Kwaliteitsbewaking van en leidinggeven aan het logistieke proces.

Combi pakketten

€ 815,- *

Direct starten

Ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het logistieke proces? En wil je weten hoe je kwaliteit borgt en optimaal gebruik maakt van jouw team? Met dit trainingspakket kan jij de uitdagingen van morgen zeker aan! Deze...

Pakket 1 Operationeel Medewerker Logistiek - niveau 2

Aan de slag in de logistiek

Combi pakketten

€ 815,- *

Direct starten

Logistiek is overal, in een distributiecentrum, in een magazijn, in de e-commerce, een groothandel, een winkelketen, productiebedrijven, verhuisbedrijven en noem maar op. Wil je snel aan de slag in de logistiek? Dan bereid je je met dit...

Pakket 2 Operationeel Leidinggevende Logistiek - niveau 3

Hoe geef je invulling aan nieuwe ontwikkelingen?

Combi pakketten

€ 815,- *

Direct starten

Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wat betekent dit voor het logistieke proces? Hoe ontdek je kansen en hoe speel je daarop in? Dit trainingspakket helpt jou om grip te krijgen op veranderingen en innovaties! Deze opleiding kan...

Pakket 2 Operationeel Manager Logistiek - niveau 4

Marktontwikkelingen onderzoeken en veranderingen implementeren.

Combi pakketten

€ 815,- *

Direct starten

Marktontwikkelingen vertalen naar het logistieke proces en de veranderingen die nodig zijn doorvoeren. Dat leer je in deze training. Een must in de logistieke omgeving waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Deze opleiding kan je met...

Pakket 2 Operationeel Medewerker Logsitiek - niveau 2

Het warehouse en de goederen

Combi pakketten

€ 824,92 *

Direct starten

Is het warehouse handig ingericht en kan je alles vinden? Is de route naar de goederen logisch? Weet je welke documenten er bij de goederen horen? Neem je op het juiste moment initiatief op de werkvloer en heb je veel steun aan...

Pakket 3 Operationeel Leidinggevende Logistiek - niveau 3

Het logistieke team.

Combi pakketten

€ 800,- *

Direct starten

Je werkt met een team, helpt mee en stuurt aan. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen vindt, aan je bindt en op hun kracht inzet? Hoe past het team in de plannen die je hebt? Loop je tegen deze vragen aan, dan sluit dit...

Pakket 3 Operationeel Manager Logistiek - niveau 4

Duurzaamheid en kwaliteit een must voor de logistiek van morgen (en vandaag!).

Combi pakketten

€ 815,- *

Direct starten

Duurzaamheid is een breed begrip. Slimmer gebruik maken van grondstoffen, meer afvalstoffen recyclen en wegwerpproducten vervangen door producten met een langere levenscyclus. Grote vraagstukken die veel impact hebben op de logistiek. Met...

Pakket 3 Operationeel Medewerker Logistiek – niveau 2

De voorraad centraal.

Combi pakketten

€ 825,- *

Direct starten

Voorraad is een veelomvattend begrip. De voorraad bij een productiebedrijf ziet er heel anders uit dan bij een logistieke dienstverlener. Bedrijven die het voorraadbeheer en bijvoorbeeld het afhandelen van de retouren goed in de vingers...

Pakket 4 Operationeel Leidinggevende Logistiek - niveau 3

Kwaliteit leveren in het logistieke proces

Combi pakketten

€ 800,- *

Direct starten

Achter de schermen zijn leveranciers altijd bezig om gewenste leveringen te realiseren. Dit is niet altijd even makkelijk. Productieprocessen moeten soepel lopen en de logistieke keten moet afgestemd zijn op de wensen van de klanten....

Pakket 4 Operationeel Manager Logistiek - niveau 4

Inkoop, douane en vergunningen

Combi pakketten

€ 815,- *

Direct starten

Wie koopt wat en bij welke leverancier? Hoe zit de supply chain in elkaar en wat betekent dat voor het inkoopproces? Welke vergunningen en douaneregels moet je kennen als je over de landsgrenzen heen kijkt? Vragen waar je in dit...

Pakket 5 Operationeel Manager Logistiek - niveau 4

Kosten, cijfers en kengetallen in de logistiek

Combi pakketten

€ 825,- *

Direct starten

Zonder inkomsten kan het bedrijf niet bestaan. Welke investeringsruimte is er op korte en langere termijn. Tegen welke zichtbare en onzichtbare kosten loop je aan in het operationele logistieke proces? Financieel inzicht is een heel...

Personeels- en ziekteverzuimbeleid

Het bedrijf, dat zijn de mensen die er werken.

Management

€ 65,- *

Direct starten

De mensen die er werken, bepalen met elkaar de kwaliteit van het bedrijf. Voldoende, goed opgeleid en gemotiveerd personeel is een voorwaarde tot succes. En hoe houd je de werknemers gemotiveerd en hoe zorg je voor voldoende...

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veilig werken is een plicht voor zowel werkgevers als werknemers.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Veilig werken is verplicht. Er zijn wettelijke regels waar de werkgever en de werknemers zich aan moeten houden. Bedrijven ‘vertalen’ die wettelijke regels vaak naar praktisch toepasbare arbo- en veiligheidsvoorschriften die...

Plannen en organiseren

Verloopt het werk of een gepland project altijd naar wens?

Management

€ 65,- *

Direct starten

Plannen en organiseren is een vaardigheid die je toch echt nodig hebt bij het goed en conform de wensen laten verlopen van het dagelijkse werk of projecten. En dan niet alleen het plannen of organiseren van materiaal of materieel, maar...

Procesbeheersing

In de winkel staan de schappen altijd vol met precies die producten die nodig zijn.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Achter de schermen zijn diverse leveranciers altijd hard bezig om de gewenste leveringen te realiseren. En dit is niet altijd even eenvoudig door concurrentie, niet-leverbare onderdelen of producten, wachttijden, niet-soepele...

Productielogistiek

Productielogistiek houdt zich bezig met de logistieke activiteiten binnen de bedrijfsmuren.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Het beginpunt van productielogistieke activiteiten wordt gevormd door het magazijn met de grondstoffen en het eindpunt met het magazijn met de eindproducten. Productielogistiek, ook wel ‘materialmanagement’ genoemd, houdt zich...

Rit- en routeplanning

Van A naar B met goederen

Transport

€ 65,- *

Direct starten

Hoe zorg je ervoor, dat je met kleine marges, een ingewikkelde infrastructuur en toenemende wensen van klanten, toch de goederen op het juiste moment op de juiste plaats krijgt?

Routing en Lay-out I - Basis

Lopen je werkprocessen in het DC / magazijn nog optimaal?

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Worden er niet te veel loze afstanden afgelegd op basis van je huidige assortiment? Ga je een nieuwe inrichting bouwen en wil je frisse nieuwe ideeën opdoen? Zijn je medewerkers zich er voldoende bewust van waarom wat waar staat?...

Routing en Lay-out van je DC / magazijn. De uitvoering deel 2.

Ga je jouw DC/magazijn aanpassen of volledig over de kop gooien?

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Een nieuw DC betrekken of je warehouse aanpassen aan het nieuwe en/of meer uitgebreide assortiment. Wil je de afstemming in de routing en de lay-out optimaliseren zodat de operatie vlotter en efficiënter zal draaien? Is de...

Samenwerken Basis

Samen bereik je meer én het is leuker!

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Goed samenwerken zorgt ervoor dat een organisatie meer en beter presteert. Het maakt je werk leuker en makkelijker; samen kom je tenslotte verder dan in je eentje. Maar hoe ga je nou om met collega's die anders tegen zaken aankijken dan...

Samenwerken Verdieping

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Zodra er meerdere mensen betrokken zijn bij het halen van gewenste doelstellingen, is goed kunnen samenwerken van groot belang. Wat is ervoor nodig om goed op elkaar af te stemmen, elkaar te ondersteunen en af te vangen? Hoe verlaag je de...

Schrijven van plannen

Het schrijven van een plan kan pas als je een plan hebt

Office

€ 65,- *

Direct starten

Om tot een plan te komen, doe je eerst onderzoek en verzamel je gegevens. Bij het schrijven van een plan volg je een duidelijke structuur en denk je na over de te bereiken doelgroep: degenen voor wie het plan bestemd is. Je wilt jouw idee...

Social Media I

Digitale communicatie, het nieuwe normaal

Office

€ 65,- *

Direct starten

Sociale media zijn niet meer weg te denken vandaag de dag. Hoe maak je hierin goede keuzen?

Social Media II

Bedrijven en social media

Office

€ 65,- *

Direct starten

Social media. Wat als je daar nu gewoon niets mee wil? Dan maak je het jezelf erg moeilijk. Het is een must voor bedrijven om strategisch na te denken over het gebruik en de inzet van social media.

Soorten voorraad

Waarom is goed voorraadbeheer noodzakelijk?

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Voorraadbeheer is het beheren van de goederenstromen binnen het bedrijf, zowel op administratief gebied als op fysiek, logistiek, gebied. Wat zijn de verschillen tussen productie en distributie? Welke voorraadbeheersystemen zijn er? Hoe...

Til- en draagtechnieken

Iedereen herkent het: even snel iets oppakken of verplaatsen, en dan… ?

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Even snel een aantal dozen verplaatsen, iets vanaf een lastige plek pakken of de hele dag eenzijdige handelingen verrichten. Meer dan een half miljoen mensen heeft door lichamelijke overbelasting op het werk een aandoening aan...

Transportplanning Binnenland

Hoe maak je een transportplanning?

Transport

€ 65,- *

Direct starten

Waar moet je rekening mee houden als je een planning gaat maken voor een transport in Nederland? Denk aan: beschikbare voertuigen, soort goederen, beschikbare chauffeurs.

Transportplanning Buitenland

Het plannen van een internationaal transport - waar houd je rekening mee?

Transport

€ 65,- *

Direct starten

Waar moet je rekening mee houden als je een planning gaat maken voor een internationaal transport? Denk aan: routes, kosten en vergunningen.

Trends en ontwikkelingen I

Innovaties gaan snel. Daar zijn wij het allemaal over eens.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Innovatie betekent ook verandering. Kun je jouw vaardigheden verder ontwikkelen, zodat je kunt inspelen op die veranderingen? Leer vooral waar je jouw toekomstige ontwikkelingen kunt vinden. Zoek naar waar jouw toegevoegde waarde ligt ten...

Verandermanagement

Omgaan met een onzekere situatie.

Management

€ 65,- *

Direct starten

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dat vraagt voortdurend om te veranderen, een heel leven lang. Waarom is veranderen dan toch zo moeilijk?

Vergaderen en Overleggen I

Welke rol heb jij als teammanager, supervisor of manager in de vergadering?

Management

€ 65,- *

Direct starten

Vergaderen en overleggen is iets heel anders dan alleen praten met elkaar. Ondanks dat je er waarschijnlijk al veel van weet, is er nog heel wat te vertellen; vooral als je bekijkt vanuit welke rol je als teammanager, supervisor of...

Vergaderen en overleggen II

Hoe haal je het beste uit onderhandelingen?

Management

€ 65,- *

Direct starten

In overleggen en vergaderingen worden besluiten genomen. Daar spelen belangen altijd een rol. Hoe zorg je dat je het beste resultaat bereikt ook als de belangen tegengesteld zijn?

Voorraadinventarisatie

Het is logisch dat alles wat een bedrijf verkoopt ook op voorraad ligt.

Logistiek

€ 65,- *

Direct starten

Als je zoveel mogelijk op voorraad hebt zodat een klant altijd direct krijgt waar hij of zij om vraagt, kost dat ook veel geld. Al die spullen moeten ergens staan of liggen, en wordt alles wel even goed verkocht? Waar zet je dan alles...

Wetgeving en Douane

Een inkijkje in internationale regelgeving

Transport

€ 65,- *

Direct starten

Online verkopen groeien nog steeds met de dag. En daarmee vervagen landsgrenzen voor veel bedrijven. Met welke regels krijg je te maken als goederen over de landsgrenzen heengaan? En maakt het dan uit om wat voor soort producten het gaat?

Zelfinzicht - Verdieping

Zelfreflectie als bron voor persoonlijke en professionele groei

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Door jezelf beter te leren kennen, krijg je inzicht in hoe jij jezelf verder kunt ontwikkelen. En door kritisch naar jezelf te blijven kijken, voorkom je dat je in je eigen valkuilen stapt. Zelfinzicht geeft je meer grip op je...

Zelfinzicht Basis

Dé basis voor persoonlijke ontwikkeling

SoftSkills

€ 115,- *

Direct starten

Om plezier te hebben in je werk, moet je kunnen doen waar je goed in bent. In een omgeving die bij jou past en waar je graag bent. Maar hoe weet je dat nou precies? Dat begint bij zelfinzicht: jezelf leren kennen. Want collega’s,...

Zorgsystemen I

De toegevoegde waarde van een zorgsysteem.

Office

€ 65,- *

Direct starten

Kies je voor hoge kwaliteit met een hoog prijskaartje of ga je juist voor minder kwaliteit om goedkoper te zijn? Waar je ook voor kiest, met het zorgsysteem kan je het gekozen kwaliteitsniveau vastleggen.

Zorgsystemen II

Kwaliteitshandboek en audit

Office

€ 65,- *

Direct starten

Hoe hou je de klant tevreden? En hoe blijf je zelf scherp om steeds weer een nieuw hoger kwaliteitsniveau te halen? Dat vraagt niet alleen om een oplossing op papier, maar ook om daar samen in de praktijk aan te werken.

* Verkooprijs is excl. btw.